طراح نما

طراح نما | طراحی نما

 

طراح نما | طراحی نما | طراحی نمای ساختمان | طراحی نمای ساختمان مسکونی |

طراح نما و طراحی نما از جمله مهمترین قسمت در ساخت و احداث یک ساختمان و پروژه ساختمانی می باشد . طراح نمای ساختمان اصولا مهندس آرشیتکت می باشد که از جمله مهمترین وظایف آن طراحی نما با توجه به نظر کارفرما و همچنین مطابق بر ضوابط و آیین نامه های شهرداری ضهر یا کشور می باشد. معماری نه تنها در اشکال، بلکه در رنگ و مواد نیز نمایان می شود. این امر به ویژه در مورد "لباس" خانه، نما صادق است. نوری، عایق حرارتی و صوتی و همچنین حفاظت از ماده ساختمان باید زیر یک سقف قرار گیرد. این اولین برداشت، ظاهر خارجی ساختمان را تعیین می کند. اما امروزه نما می تواند و باید بسیار بیشتر از پوسته زیبا انجام دهد.

به لطف تیم قوی، شرکت ما در تمام مراحل خدمات فعال است تا بتواند ادعای صورت گرفته  را به واقعیت تبدیل کند. از اولین مشاوره تا تکمیل ساختمان شما، ما می توانیم کل نمونه کارها را از طریق گروه قوی خود پوشش دهیم. به این ترتیب، ما می توانیم پروژه شما را از اولین مرحله طراحی به بعد از نظر زمان، بودجه و کیفیت از نظر برنامه ریزی، پیش ساخته، اجرا و استفاده بهینه طراحی کنیم.  به یک معنا، یک بسته همه جانبه بی دغدغه با برنامه ریزی کامل برای ایجاد پروژه شما پیشنهاد دهیم.

ما خوشحالیم که از شما در پروژه شما با غریزه لازم برای اجرای رویای زندگی خود حمایت می کنیم. ما منتظر یک گفتگوی شخصی با شما هستیم، که البته در رویکرد اول رایگان و غیر الزام آور است.