طراحی نمای بیرونی ساختمان

طراحی نمای بیرونی ساختمان

طراحی نمای بیرونی ساختمان

یکی از مهمترین عوامل موثر در طراحی نمای ساختمان | طراحی نمای بیرونی ساختمان ، مربوط به نوع کاربری ساختمان می باشد. در طراحی نمای ساختمان با توجه به کاربری ساختمان مورد نظر شامل :

نمای ساختمان مسکونی

نمای ساختمان اداری

نمای ساختمان مذهبی

نمای ساختمان فرهنگی

در نظر گرفته می شود که معمار باید در طراحی خود ارتباط بین فرم ، عملکرد و معنا را کاملا مد نظر داشته باشد و بتواند این طراحی نما ، طری انجام شود که چهار توقع مهم را برآورده کند :

1- نما به عنوان محافظ عمل کند

2- نما رابط بین بیرون و داخل باشد

3- نما معرف مالک و سازنده آن ساختمان باشد

4- نما بتواند جزئی از کل باشد

نمای ساختمان که از خیابان قابل مشاهده است نقش مهمی در کمک به رفاه و جذابیت یک منطقه ایفا می کند.  بنابراین نما باید طوری طراحی شود که دارای مقیاس و ظاهر مطلوب باشد.  باید به طراحی آنها دقت و توجه شود تا اطمینان حاصل شود که ساختمان از نزدیک و دور در معرض دید مناسب قرار می گیرد.  ضروری است که همه ارتفاعات ساختمان به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از توسعه کلی در نظر گرفته و طراحی شوند.

شرکت معماری مهندس مهیار سالک، از ارزیابی مکان، معماری، توسعه پروژه تا مدیریت پروژه و نظارت بر ساخت و ساز ها را انجام می دهد.گروه ماکیفیت بالای کار خود را از طریق بیشترین کنترل ممکن در تمام مراحل اجرای پروژه تضمین می کند. معماری دقیق و پایداری ساختمانهای طراحی شده توسط تیم ما با طراحی شفاف، مونتاژ دقیق اجزا و استفاده از فناوریهای نوآورانه مشخص می شوند.  نمای ساختمان ها به دلیل طراحی متمایز و چشم انداز خیابان مورد نظر, چشم ناظر را به خود جلب می کند. عناصر نمای ساخته شده از ساختار بتنی یا فلزی ساختار برجسته ساختمان را ایجاد می کنند و معماری بی بدیل و چشمگیری را ایجاد می کنند که با اعتماد به نفس و برخلاف ساختمانهای معمولی موجود است.